zamknij

Merkury

Wenus

Ziemia

Mars

Jowisz

Saturn

Uran

Neptun

Karły

URAN

Chciał(a)byś, aby dzień i noc trwały po 42 lata ? Albo chciał(a)byś, żeby Twoje pierwsze urodziny przypadały w wieku 84 lat ? Witamy w świecie Urana. Wyróżnia go spośród innych planet to, że jest kopnięty. Został w przeszłości prawdopodobnie uderzony przez jakieś inne wielkie ciało kosmiczne i nie porusza się jak bąk tak jak inne planety tylko toczy jak kula (oś nachylenia wynosi 98°). Oznacza to, że Słońce świeci nie na jego równik jak to się dzieje normalnie gdzie indziej, ale na jego bieguny świecąc na każdy z nich po 42 lata. Planeta jest trzecim w kolejności gazowym olbrzymem tak jak wszystkie planety z tej grupu zbudowanym głównie z wodoru, już nie tak wielkim jak poprzednicy (około trzy razy mniejszym od Jowisza). Niebieską barwę nadaję obecność metanu i helu w atmosferze. Można go zobaczyć nieuzbrojonym okiem jako słabą "gwiazdę", - ale w sprzyjających warunkach. Trzeba wiedzieć gdzie go szukać.

Obecnie znamy 27 księżyców. Piątka największych jest sferyczna, pozostałe są nieregularnymi blokami skalnymi. W odróżnieniu od mitologicznych nazw księżyców innych planet noszą nazwy bohaterów sztuk Szekspira i Pope'a. Najedź na miniaturkę !


Jeden z 5 najwięk-
szych księżyców Urana

Uran jest widoczny jako fragment dużej kuli po prawej. Proporcje wielkości księżyców i planety są zachowane. Nie zachowano proporcji w odległości między poszczególnymi księżycami i planetą macierzystą , aczkolwiek księżyce ułożone są w kolejności   od  najdalszego   do  najbliższego  planety.
Nazwa: Oberon
Średnica: 1.523 km
Średnia odległość od planety: 583.500 km
Powierzchnia zbudowana ze skał i lodu

Nazwa: Tytania
Średnica: 1.578 km
Średnia odległość od planety: 435.900 km
Powierzchnia zbudowana ze skał i lodu

Nazwa: Umbriel
Średnica: 1.169 km
Średnia odległość od planety: 266.300 km
Powierzchnia zbudowana ze skał i lodu

Nazwa: Ariel
Średnica: 1.158 km
Średnia odległość od planety: 191.000 km
Powierzchnia zbudowana ze skał i lodu

Nazwa: Miranda
Średnica: 472 km
Średnia odległość od planety: 129.400 km
Ma najwyższy klif (20 km wysokości) w całym Układzie Sło-
necznym

Uran
Odległość od Słońca: ~ 2872,5 milionów kilometrów
Średnica planety: 51.118 km
Czas obrotu wokół własnej osi: 17,24 godzin
Czas obrotu wokół Słońca: 84 lat
Strona główna Planety KsiężyceDane Ocena strony